Navigace

Obsah

Sběrný dvůr ,,na pastvisku"

  • Do sběrného dvora je možno ukládat v otevírací době biologicky rozložitelný odpad, vše co je rostlinného původu a odpad stavební (suť) v menším množství např. max. 1. vozík za auto, 1. multikára.

  • Provozní řád sběrného dvora

 

Svoz odpadu společností FCC

  • Společnost FCC zajišťuje svoz komunálního odpadu každý druhý čtvrtek 

 

Sběr tříděného odpadu

  • Tříděný odpad (plasty, papír, bílé a barevné sklo) je možné ukládat do kontejnerů v lokalitách: u sokolovny, ve dvoře obecního úřadu, u zastávky Vémyslice, váha
  • Starý textil v igelitových pytlech je možné ukládat do kontejneru ve dvoře obecního úřadu

 

Nebezpečný odpad

  • Svoz nebezepečného odpadu probíhá 2x ročně, informace o následujícím svozu poskytne OU

 

Sběrný dvůr v Moravském Krumlově