Městys Vémyslice
Vémyslice

Hasiči

TELEFONNÍ SPOJENÍ NA ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JMK, uzemní odbor Znojmo

Linka tísňového volání : 150

Linka požární stanice Moravský Krumlov : 950 646 611


POLICIE ČR

Linka tísňového volání : 158


ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Linka tísňového volání : 155


ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Městská policie Mor.Krumlov : 156 / 724 282 835

Jihomoravská Energetika, a.s. : 840 111 222

Jihomoravská Plynárenská, a.s.: 515 224 012

Vodárenská akciová společnost a.s.: 515 282 567 (5:00 - 21:00)
                                                          515 226 045   


VÝPIS POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU PRO UZEMÍ MĚSTYSE VÉMYSLICE

1.stupeň požárního poplachu: SDH Vémyslice
                                                PS Moravský Krumlov
                                                PS Znojmo
                                                SDH Rakšice

2.stupeň požárního poplachu: PS Znojmo
                                                PS Ivančice
                                                SDH Višňové, Trstěnice, Tavíkovice, Čermákovice

3.stupeň požárního poplachu: SDH Dobelice, Rybníky, Petrovice

 

Sbor dobrovolných hasičů Vémyslice

SDH Vémyslice byl založen 1.10.1893 pod registračním číslem 3713120.

Vsoučasné době k 1.1.2023 má jednotka SDH Vémyslice 42 členů a ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA  je zařazena v JPO č. 5


Důležité kontakty
email: hasicivemyslice@seznam.cz

starosta hasičů :                   NEČAS Jan                   tel: 604 545 906

místostarosta :                      RYBNÍČEK Zdeněk       tel: 720 274 438

velitel hasičů :                        NOVÁK Karel                tel: 731 719 176

velitel zásahové jednotky :  JANDA Tomáš               tel: 724 677 911

zástupce velitele ZJ :            KOTRNEC Jaroslav       tel: 770 656 707

pokladník :                              RŮŽIČKA Josef             tel: 737 474 335  

kronikář :                                 KUDLÁČEK Marek        tel: 602 566 609

jednatel SDH :                        KUDLÁČEK Marek

ČLENOVÉ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY :

Janda Tomáš, Kudláček Marek, Kotrnec Jaroslav, Klohna Pavel, Doubek Milan ml., Nečas Jan,Novák Karel, Němec Radek, Chaloupka Martin, Rybníček Zdeněk, Šeiner Miloš.


OSTATNÍ ČLENOVÉ JEDNOTKY SDH VÉMYSLICE:

Bašta Bohumil, Bašta Jan, Bašta Tomáš, Coufalová Helena, Čechová Markéta, Čech Miloslav, Čemerka Jan, Holátko Pavel, Jakša Jan, Kerndl Tomáš, Krejčíř Jakub, Kudláčková Renata, Wolfová Jana, Nečasová Marie, Pelaj Vladimír, Plachý Miloslav, Plachý Miloslav st., Procházka Ondřej, Růžička Josef, Růžičková Lenka, Rybníček Martin, Sobotková Jaroslava, Šeiner František, Šeiner Miloš st., Šeiner Tomáš, Tomková Vlasta, Tousecká Ivana, Plachá Daniela, Opletalová Veronika, Sklenář Vladimír, Nečas Marek.


ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA MĚSTYSE

Tato ZJ slouží především k zabezpečení ochrany životů,zdraví, majetku občanů a majetku Městyse před požáry,živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru Městyse podle čl.5 obecně závazné vyhlášky č.3/2005 zákona č.133/1985 sb. o požární ochraně.

K zabezpečení úkolů pověřuje zastupitelstvo projednávání stavu požární ochrany v obci, dále prověřuje kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu - velitel jednotky SDH a další povinné cyklické školení ostatních důležitých zařazení členů sboru a zároveň ZJ Městyse. Konkrétni určení školených osob a rozsah působnosti JSDH a ZJ určuje starosta JSDH a starosta Městyse Vémyslice.