Navigace

Obsah

zde ke stažení

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vémyslice

Daňové
46,59 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 9 329 500 Kč
Upravený rozpočet 9 329 500 Kč
Skutečné plnění 3 436 725 Kč
Plnění 36,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 4 400 000 4 400 000 1 598 813 36,34
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 800 000 1 800 000 854 093 47,45
Daň z příjmů práv. osob 1 700 000 1 700 000 695 171 40,89
Daň z nemovitých věcí 800 000 800 000 27 553 3,44
Poplatek za provoz systému KO 320 000 320 000 103 933 32,48
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 180 000 180 000 70 825 39,35
Daň z příjmů práv. osob za obce 42 500 42 500 18 620 43,81
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 35 000 35 000 16 983 48,52
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 30 000 30 000 17 985 59,95
Poplatek ze psů 10 000 10 000 4 050 40,50
Správní poplatky 7 000 7 000 1 700 24,29
Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000 5 000 330 6,60
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 26 669 0,00
Celkem 9 329 500 9 329 500 3 436 725 36,84
sestaveno ke dni 30. 4. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.